Is het betalingsproces veilig?

Is het betalingsproces veilig?


Alle betalingsfasen tussen de koper en STRIPE zijn volledig gecodeerd en beschermd: de informatie met betrekking tot de bestelling en het nummer van de creditcard circuleren niet duidelijk op internet.

Het creditcardnummer wordt niet afgedrukt op een papier, rekening of andere aanbieding en verschijnt niet in een e-mail, backoffice of bestand en Onepark is niet op de hoogte van de kaartnummers.