Privacybeleid NL

V 2019/04 (NL)

 

 

Alle websites, platforms en mobiele applicaties waar dit Privacybeleid te vinden is(hierna genoemd het “ Platform“) zijn uitgegeven en geëxploiteerd door de onderneming Onepark (hierna genoemd “Onepark“ of “Wij“), voor wie de bescherming van uw persoonsgegevens een prioriteit is.

                                                   

Dit Privacybeleid is aan u gericht, in uw hoedanigheid als gebruiker van ons Platform. Het doel hiervan is u op de hoogte te houden van de manier van gegevensvergaring en de verwerking ervan door Onepark en de Parkingpartners, die u, via ons, een parkeerplaats bieden, zoals uitgelegd in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden  (AGV).

 

Wat houdt “verwerking“ in?

Met Verwerking wordt bedoeld elke bewerking of elk geheel van bewerkingen waarbij sprake is van persoonlijke gegevens en ongeacht het gebruikte uitvoeringsproces (verzameling, registratie, organisatie, bewaring, aanpassing, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, verstrekking door middel van doorzending of ieder andere manier van beschikbaarstelling, afstemming of onderlinge koppeling, afscherming, verwijdering of vernietiging, ...)

 

Onepark verbindt zich ertoe de volgende twee (2) essentiële principes te respecteren:

-      U behoudt de controle over uw persoonlijke gegevens;

-      Uw gegevens worden op een transparante, vertrouwelijke en beveiligde manier verwerkt.

 

Formeel houdt dit in dat wij zowel de Franse wet ( “informatica en vrijheidswet“) als de Europese verordening (het “AVG“) respecteren.

 

Meer over ons

 

Juridische verwijzing: De verwerkingsverantwoordelijke is, in de zin van de informatica en vrijheidswet, de persoon die de middelen en de doeleinden van de verwerking bepaald.  Wanneer twee of meerdere verwerkingsverantwoordelijken samen de doeleinden en de middelen bepalen, zijn zij de gezamenlijke verantwoordelijken van de verwerking (of medeverantwoordelijken). De onderaannemer is een persoon die de persoonlijke gegevens verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke, deze handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke en in opdracht van deze.

 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is de onderneming Onepark, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 48.654 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 10, rue Chaptal, 75009, Parijs, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Parijs onder nummer 790 272 033, vertegenwoordigd door Gilles Latouche, in zijn hoedanigheid als voorzitter.

 

Voor alle aangelegenheden in verband met en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

 

     Zowel via het contactformulier dat beschikbaar is op onze website en hier toegankelijk is

 

     Zowel per email aan  [email protected]

 

     Zowel per post op  Onepark – 10, rue Chaptal, 75009, Paris.

 

 

 

 

WAAROM EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Wij kunnen uw gegevens verzamelen om:

 

1.     U de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van ons Platform en de verschillende functies:

a.     Op een eenvoudige en aangename wijze navigeren op het Platform;

b.     De goede werking van ons Platform en voortdurende verbetering van deze en de verschillende functies;

c.      Uitvoeren van commerciële statistieken om voortdurend onze diensten te verbeteren.

 

Meer informatie & legale basis over de verwerking van gegevens

In het algemeen helpen “Cookies“ ons om een goed werkend Platform te bieden.

Meer informatie over het beheer van cookies die ons helpen onze doeleinden te bereiken, zijn te vinden in ons Cookiebeleid.

 

In dit verband kunnen wij uw gegevens verwerken vanwege ons legitiem belang om u te garanderen dat onze website, evenals onze applicatie,  op het hoogste niveau functioneert met de beste kwaliteit, met name dankzij de bezoeken op deze laatste.

 

d.     Uw account beheren, als u uw bestellingen wenst te volgen, zien welke gegevens zijn verstrekt, en het vereenvoudigen van de reservering van parkeerplaatsen;

e.     U onze newsletter toe te sturen wanneer u klant bent of daarvoor speciaal aanvraag hebt gedaan.

 

Meer informatie & legale basis over de verwerking van gegevens

Voor deze achterliggende doeleinden, is de verwerking van gegevens legitiem:  

 

-        Uw toestemming, wanneer deze nodig is om onze newsletter te versturen,

 

-        De uitvoering van een overeenkomst dat u afsluit door onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te accepteren wanneer u uw Account op ons Platform aanmaakt of wanneer u uw rechten wilt laten gelden tot toegang, wijziging, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens of oppositie of aanvraag van beperking van verwerking van uw gegevens wilt doen of vaststelling van de toekomst van uw gegevens.

 

-        Ons legitiem belang om een newsletter te sturen naar onze klanten over onze producten en diensten

 

f.       Uw aanvragen behandelen aangaande de uitoefening van rechten toegekend door de specifieke wetgeving van persoonlijke gegevens (recht van toegang, van verwijdering, van wijziging, enz.)

 

Meer informatie & legale basis over de verwerking van gegevens

Aangaande dit achterliggend doeleind, is de verwerking van gegevens legitiem door:

 

-        Een wettelijke verplichting.

 

 

2.     U in staat stellen van het reserveren van een parkeerplaats en u alle nodige hulp bieden bij het opvolgen van uw reservering:

a.     Uw positie bepalen wanneer u wenst het apparatuur voor positiebepaling te activeren om zo de dichtstbijzijnde partnerparkeerplaats te vinden.

 

Meer informatie & legale basis over de verwerking van gegevens

Voor deze achterliggende doeleinden, is de verwerking van gegevens legitiem:  

-        Uw toestemming, die u uitdrukkelijk is gevraagd in een pop-up scherm tijdens het activeren van de plaatsbepaling functie.

 

b.     U in staat stellen van het reserveren van een parkeerplaats bij een van onze Partnerparkeerplaatsen;

c.      U in staat stellen op een veilige manier te betalen op het Platform;

d.     U alle informatie verschaffen om in alle gemoedsrust toegang te krijgen tot de Partnerparkeerplaats;

e.     Opvolgen van uw reservering, hulp bieden wanneer nodig (informatie, annulering, terugbetaling, ruil, klachten, afhandelen van geschillen);

f.       Het naar u versturen van commerciële mededelingen, met name dankzij automatische e-mails, die mogelijk zijn door de door u verstrekte informatie. Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek “hoe organiseren wij onze marketingcampagnes?“

 

Meer informatie & legale basis over de verwerking van gegevens

Voor deze achterliggende doeleinden, is de verwerking van gegevens legitiem:  

 

-        Ons legitiem belang om de best mogelijke commerciële relatie met u te onderhouden en de beste kwaliteit van diensten te bieden;

 

-        Overeenkomst: de verwerking is nodig bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Parkingpartner die u van een parkeerplaats voorziet.

 

Onze follow-up en ons beheer de klantenrelatie met u dekt:

 

-        behandeling van de overeenkomsten met de Parkingpartners, bestellingen, leveringen en de facturen;

 

-        de boekhouding en het beheer van uw klantaccount;

 

-        het afhandelen van klachten en de klantenservice ten behoeve van de Parkingpartners;

 

-        selectie van klanten om onderzoek te doen, evenals peilingen en testen.

 

 

3. Overdracht van uw gegevens aan partners van Onepark ten behoeve van commerciële doeleinden, wanneer u hiervoor uw akkoord heeft gegeven. In dit geval is het mogelijk dat wij uw gegevens overdragen aan de volgende ondernemingen:

a.     Ondernemingen die Parkings op het Platform beheren;

 

Meer informatie & legale basis over de verwerking van gegevens

Aangaande dit doeleind, is de verwerking van gegevens legitiem door:

 

-        Uw toestemming, die u uitdrukkelijk gevraagd wordt op het moment van reserveren.

 

 

 

WEKLKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

Volgens het principe van “minimalisering“ van de AVG, dat alleen de hoogstnodige gegevens worden gebruikt voor de hieronder gedetailleerde doeleinden, verwerken wij enkel de volgende gegevens:

 

DOELEIND

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Doeleind n°1:

 

U de mogelijkheid bieden gebruik te maken van ons Platform en de functies:

 

-       Wanneer en account wordt aangemaakt: Identiteitsgegevens: geslacht, naam, voornamen, adres, telefoonnummer, email adres, klantnummer, geboortedatum;

 

-       Een copy van identiteitsbewijs kan behouden worden ten behoeve van het uitoefenen van toegangs-, wijzigings- of bezwaarrecht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

 

 

-       Voor de uitvoering van marketing acties: Nodige gegevens voor klantenbinding, prospectie, onderzoek, opiniepeiling, product testen en promotie. Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek “hoe organiseren wij onze marketingcampagnes?“

 

-       Uw inloggegevens, voor uw activiteiten via onze website of onze mobiele applicatie;

-       De gegevens met betrekking tot uw navigeren op onze website, via de cookies;


Indien van toepassing, wanneer u een van onze diensten reserveert via een van onze partners, worden eventuele persoonlijke gegevens aan ons overgedragen door deze derde om u de gevraagde diensten te kunnen leveren.

 

 

Doeleind n°1:

 

Voor de goede werking en de voortdurende verbetering van ons Platform, onze applicatie en de verschillende functies

 

 

Het Platform gebruikt cookies om uw ervaring op ons Platform zo aangenaam mogelijk te maken. Voor meer informatie raadpleeg dan ons Cookiebeleid. U vindt er ook meer informatie over het wijzigen van uw instellingen waar het de cookies betreft.

Doeleind n°2:

Voor het reserveren van een Parkeerplaats, het behandelen en opvolgen van overeenkomsten, bestellingen, leveringen, facturen

De gegevens die mogelijk verwerkt worden zijn de volgende:

 

-       Uw locatiegegevens (wanneer u de volgende functie activeert);

 

-       Identiteitsgegevens: geslacht, naam, voornamen, adres, telefoonnummer, email adres, klantnummer, geboortedatum;

 

-       Gegevens met betrekking tot uw voertuig: kenteken, merk en model;

 

 

-       Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals het transactienummer, details van de aankoop, het abonnement, de aangenomen diensten;

 

-       Gegevens met betrekking tot het voldoen van facturen: betaalwijze, toegezegde korting, bon, saldo en achterstallig bedrag;

 

-       Uw inloggegevens, voor uw activiteiten via onze website of onze mobiele applicatie;

 

Doeleind n°2:

 

Voor de garantie van grote kwaliteit van onze Diensten

 

-       Informatie betreffende gemaakte reserveringen en de onderschreven diensten, evenals de voornoemde modaliteiten zoals specifieke vragen en andere klachten;

 

-       Identiteitsgegevens: geslacht, naam, voornamen, adres, telefoonnummer, email adres, klantnummer, geboortedatum;

 

-       Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, bestaat de mogelijkheid dat onze gesprekken worden opgenomen ter verbetering van onze klantenservice of voor het opleiden van het personeel; u zult hiervan tijdens het gesprek in kennis worden gesteld;

 

-       Wanneer u antwoord op opiniepeilingen/enquêtes betreffende uw klanttevredenheid ten opzichte van onze Diensten, wordt bepaalde informatie aan ons overgedragen door dienstverleners die de klanttevredenheid meten.

 

Doeleind n°2:

 

Voor de uitvoering van marketingcampagnes:

-       Identiteitsgegevens: geslacht, naam, voornamen, adres, telefoonnummer, email adres, klantnummer, geboortedatum;

 

-       Nodige gegevens voor klantenbinding, prospectie, onderzoek, opiniepeiling, product testen en promotie.

 

-       Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of een promotieactie, worden identiteitsgegevens verzameld.

 

Doeleind n°2:

 

Om de onderschreven Diensten te betalen:

-       De gegevens met betrekking tot de betaalwijze: nummer van bankpas en de verificatiecode worden enkel verwerkt door de aanbieder van betalingsdiensten van Onepark.  Wij hebben alleen zicht op de laatste 4 cijfers van de kaart die voor de betaling diende, evenals de vervaldatum.

 

Hier heeft de Aanbieder van betalingsdiensten toegang tot de volgende gegevens:

o   Gegevens met betrekking tot betaalwijze (kaartnummer);

o   Betaalgegevens;

o   Verificatiecode;

o   Identiteitsgegevens van de eigenaar van de bankrekening (naam en voornaam).

 

-       Het is evenals mogelijk dat wij uw identiteitsgegevens overdragen aan dienstverleners ten behoeve van het opsporen en verhinderen van frauduleuze betalingen.

-       In geval van terugbetaling, uw postadres of bankgegevens.

 

 

Doeleind n°3:

 

Voor het uitwisselen van gegevens met partners:

 

 

De gegevens die mogelijk worden verwerkt zijn de volgende, wanneer u hiervan de overdraagbaarheid aan de Partnerparking heeft geaccepteerd:

-       Identiteitsgegevens: geslacht, naam, voornamen, email adres.

 

 

 

 

HOE ORGANISEREN WIJ ONZE MARKETINGCAMPAGNES?

 

Wanneer u een parkeerplaats heeft gereserveerd: uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt, binnen de grenzen van de wet, om ofwel elektronisch contact met u op te nemen (email of SMS) ofwel telefonisch om u te informeren en gepersonaliseerde aanbiedingen voor te stellen met betrekking tot onze diensten.

 

U ontvangt deze communicaties uitsluitend wanneer u daarmee akkoord bent gegaan tijdens het verzamelen van uw gegevens of het versturen van dergelijke informatie.

 

Wanneer u nog geen diensten heeft onderschreven of een parkeerplaats heeft gereserveerd: wij sturen u enkel informatie en aanbiedingen per email of SMS als u erom gevraagd heeft deze communicatie te ontvangen.

 

Bovendien dragen wij uw gegevens niet aan derden, met name onze partners, over zonder daarvoor uw uitdrukkelijke toezegging ontvangen te hebben.

 

Om de relevantie van onze marketingcommunicaties te garanderen, doen wij beroep op derden om onze klanten en eventuele klanten een betere ervaring te bieden. Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken:

-       Om er zeker van te zijn dat onze marketingcommunicaties aanbiedingen omvatten die van uw interesse zijn;

-       Om onze marketing digitaal op te volgen en te personaliseren.

 

Wanneer u niet meer wenst onze marketingcommunicaties te ontvangen, is het eenvoudig deze te deactiveren of om u uit te schrijven: ga naar uw klantpagina, rubriek “mijn account“ en “mijn meldingen“ om de marketingcommunicaties te kiezen die u wenst te ontvangen. U kunt dit recht ook uitoefenen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde links in iedere verstuurde communicatie.

 

 

 

 

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

 

Onepark heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en de veiligheid te garanderen.

De uitvoering van deze maatregelen betekent met name dat toegang tot persoonlijke gegevens gelimiteerd is tot de personen die beslist deze toegang nodig hebben.

 

In dit geval, hebben de volgende personen toegang tot uw gegevens:

 

-        Bevoegd personeel van de verschillende diensten van Onepark

 

Bevoegd personeel van de afdelingen marketing, commercieel, administratie, praktisch en informatica, verantwoordelijk voor de klantrelaties, prospectie en controles.

 

-        De gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking die optreden naast Onepark om de gegevens te verwerken

 

Meer informatie over de “gezamenlijke verantwoordelijken“ van Onepark:

Juridische verwijzing: De verwerkingsverantwoordelijke is, in de zin van de informatica en vrijheidswet, de persoon die de middelen en de doeleinden van de verwerking bepaald.  Wanneer twee of meerdere verwerkingsverantwoordelijken samen de doeleinden en de middelen bepalen, zijn zij de gezamenlijke verantwoordelijken van de verwerking (of medeverantwoordelijken).

 

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van Onepark van uw persoonlijke gegevens zijn:

o   De Partnerparkings.

 

Meer informatie over de overgedragen gegevens aan de Partnerparkings:

Onepark geeft alleen de hoogstnodige gegevens door voor de toegang tot de Parking, te weten:

o   Uw naam, voornamen;

o   Uw kenteken, het merk en model van uw voertuig;

o   Uw telefoonnummer;

o   De informatie met betrekking tot de reservering (tarief, periode, vluchtnummer indien van toepassing).

 

 

-        Indien van toepassing, het bevoegd personeel van onze onderaannemers

 

Meer informatie over onze onderaannemers:

Juridische verwijzing: De onderaannemer is een persoon die de persoonlijke gegevens verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke, deze handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke en in opdracht van deze.

 

Bepaalde onderaannemers verwerken gegevens:

-        De Host van het Platform;

-        Onze Belcentrales;

-        Onze marketing Dienstverlener, verantwoordelijk voor onder andere het versturen van onze e-mailcampagnes;

-        Alle uitgevers van IT-oplossingen in “Saas“ die worden gebruikt door Onepark.

 

o   De betalingsdienstaanbieder

 

De betalingsdienstaanbieder is de onderneming die betalingsdiensten biedt die verbonden zijn aan het Platform in zijn naam voor uw rekening.

 

 

-        Indien nodig, de desbetreffende rechterlijke instanties, bemiddelaars, accountants, auditeurs, advocaten, deurwaarders, incasso-ondernemingen;

 

-        Derden die mogelijk cookies plaatsen op uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon...) wanneer u hiermee akkoord gaat (voor meer informatie, raadpleeg ons Cookiebeleid).

 

 

 

 

HOE VERWERKEN ONEPARK EN ZIJN PARTNERPARKINGS UW GEGEVENS?

 

Wij zijn in de meeste gevallen medeverantwoordelijk, met de Partnerparking van uw keuze, voor het verwerken van uw gegevens.

 

Wat wordt bedoeld met “gezamenlijk verantwoordelijken“?

Juridische verwijzing: De verwerkingsverantwoordelijke is, in de zin van de informatica en vrijheidswet, de persoon die de middelen en de doeleinden van de verwerking bepaald.  Wanneer twee of meerdere verwerkingsverantwoordelijken samen de doeleinden en de middelen bepalen, zijn zij de gezamenlijke verantwoordelijken van de verwerking (of medeverantwoordelijken).

 

In dit geval werken Onepark en de Partnerparking samen om u de mogelijkheid te bieden een parkeerplaats te reserveren. Onepark verzameld uw exacte behoeftes via het Platform en verbindt u automatisch door met de Partnerparking aan wie wij, na het voltooien van uw reservering, de volgende gegevens overdragen:

-       Uw naam, voornamen;

-       Uw kenteken, het merk en model van uw voertuig;

-       Uw telefoonnummer;

-       De informatie met betrekking tot de reservering (tarief, periode, vluchtnummer indien van toepassing).

 

 

 

 

WORDEN UW GEGEVENS OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

 

In principe draagt Onepark uw gegevens niet over buiten de Europese Unie.

Bij uitzondering dragen wij gegevens over buiten de Europese Unie wanneer wij commerciële prospecties versturen via Mailchimp, onderaannemer.

 

Meer informatie over overdragingen buiten de EU:

Mailchimp is een hier beschreven dienst https://mailchimp.com/en/ , voorgesteld door deze onderneming:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp

Attn. Privacy Officer

[email protected].

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

 

Niettemin is deze onderaannemer verplicht om het Privacyschild  te respecteren. Het betreft een systeem van auto-certificering voor in Amerika gevestigde bedrijven dat is goedgekeurd door de Europese Commissie en biedt bescherming van persoonlijke gegevens die door een Europese onderneming zijn overgedragen aan in Amerika gevestigde bedrijven.

 

 

 

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

 

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig om de doeleinden na te streven, zoals ze hier boven staan beschreven. Het schema hieronder geeft meer informatie over de periode van bewaring van ieder gegevenstype.

 

Meer informatie over de bewaringsperiode

 

Voor het beheer van uw gegevens die verband houden met uw persoonlijke account

Indien er geen overeenkomst (reservering van Parkeerplaats) heeft plaatsgevonden, worden uw gegevens 3 jaar bewaard vanaf de datum van verzameling of van uw laatste contact met ons (3 jaar vanaf de laatste keer dat u op een van onze newsletters heeft geklikt of 3 jaar vanaf het sluiten van uw account).

 

 

Voor het beheer van de reserveringen van parkeerplaatsen en het opvolgen van de contractuele relatie

 

Uw gegevens worden zo lang als nodig bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Hierna worden de gegevens gearchiveerd voor een periode van 5 jaar als bewijsmateriaal. Uw facturen en boekhoudkundige gegevens worden 10 jaar bewaard.

Voor de locatiegegevens

De locatiegegevens worden enkel bewaard gedurende de verbinding met ons Platform om een parkeerplaats te reserveren.

 

Voor betalingen per creditcard

De kaartgegevens worden geregistreerd door onze betalingsdienstaanbieder voor een periode van 13 maanden vanaf uw effectieve betaling.

 

Voor marketing doeleinden

 

3 jaar vanaf de beeindiging van de reserveringsovereenkomst voor een parkeerplaats, wanneer u klant bent of vanaf uw laatste contact met Onepark indien u nog geen klant bent.

 

Deze gegevens worden vervolgens gedurende 5 jaar gearchiveerd als bewijsmateriaal, overeenkomstig de geldende bepalingen (verzekeringswet, ziekenfondswet, wetboek van koophandel, burgerlijk wetboek, socialezekerheidswet en de consumptiewet).

 

 

Voor het beheer van uw identiteitsbewijs in het kader van het uitoefenen van uw rechten.

 

 

 

1 jaar in het geval van uitoefening van het recht op toegang of wijziging.

 

3 jaar in het geval van uitoefening van recht van oppositie.

 

 

Voor de goede werking en de voortdurende verbetering van onze site, onze applicatie en de verschillende functies

 

 

13 maanden. Na dit termijn worden de ruwe bezoekgegevens van het Platform gepaard met een identiteit verwijderd of anoniem gemaakt.

 

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN OP UW GEGEVENS?

 

Overeenkomstig de Informatica- en Vrijheidswet en de AVG, heeft u de volgende rechten:

 

     Recht van inzage (artikel 15 AVG), rectificatierecht (artikel 16 AVG), bijwerking, de volledigheid van uw gegevens

 

     Recht op afscherming of wissing van uw persoonlijke gegevens  (artikel 17 AVG), wanneer deze incorrect zijn, onvolledig, twijfelachtig, verlopen, of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden zijn

 

     Recht, te allen tijde op intrekking van toestemming (artikel 13-2c AVG)

 

     Recht op beperking van verwerking van de gegevens (artikel 18 AVG)

 

     Recht van bezwaar van verwerking van gegevens (artikel 21 AVG)

 

     Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u ons heeft verstrekt, wanneer uw gegevens automatisch worden verwerkt met uw toestemming of via een overeenkomst (artikel 20 AVG)

 

     Recht om te beslissen over uw gegevens na uw overlijden en de keuze om uw gegevens over te dragen (of niet) aan een derde die u vooraf heeft benoemd.

 

In het geval van uw overlijden en zonder instructies van uw kant, verbinden wij ons ertoe uw gegevens te vernietigen, behalve wanneer de bewaring van de gegevens nodig blijkt als bewijsmateriaal of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

U kunt deze rechten uitoefenen op aanvraag per e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres 10 rue Chaptal 75009 PARIS,  met vermelding van uw contactgegevens ( naam, voornaam, adres) en een legitieme reden wanneer deze wettelijk vereist is (met name bij bezwaar van verwerking).

 

In het geval van verstrekking van een copy van uw identiteitsbewijs om uw identiteit aan te tonen, bewaren wij deze gedurende een (1) jaar of drie (3) wanneer deze verstrekking nodig was voor het uitoefenen van recht van bezwaar.

 

Om uw rechten beter te leren kennen, is het mogelijk om het platform van de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden te raadplegen: http://cnil.fr.

 

Op het volgende adres is het mogelijk om bij de CNIL een klacht in te dienen: https://www.cnil.fr/en/plaintes.

 

 

 

 

HOE ZIT HET EMET COOKIES EN ANDERE “TRACERS“?

 

Onepark maakt op het Platform gebruik van verbindingsgegevens (datum, tijd, Internet adres, computerprotocol van de bezoeker, bezochte pagina) en van cookies (een klein tekstbestand op uw computer) om u te kunnen identificeren, uw bezoekingen op te slaan en om zicht te krijgen op maatregelen en bezoekersstatistieken op het Platform, vooral met betrekking tot de bezochte pagina‘s.

 

Door op ons Platform te navigeren, accepteert u dat Onepark zogenaamde “technische“ cookies installeert die als enkel doeleinde hebben om de elektronische communicatie tussen uw eindapparatuur en ons Platform toe te staan of te vereenvoudigen en daardoor de navigatie op deze laatste ook te vereenvoudigen.

 

Meer informatie over het beheer van cookies die ons helpen dit doeleind te bereiken, is te vinden in ons Cookiebeleid.

 

 

Meer informatie

 

U kunt, net als voor de andere gegevens, uw recht van inzage laten gelden door deze op te vragen per mail op [email protected] of per post op 10 rue Chaptal 75009 PARIS.

 

Door op onze Site te navigeren of door onze mobiele applicatie te gebruiken, maakt u er geen bezwaar tegen dat Onepark zogenaamde “technische“ cookies installeert die als enkel doeleinde hebben om de elektronische communicatie tussen uw eindapparatuur en ons Platform toe te staan of te vereenvoudigen en daardoor de navigatie op deze laatste ook te vereenvoudigen.

 

Onze toegang tot opgeslagen informatie in uw eindapparatuur of de registratie van informatie in deze laatste gebeurd enkel en alleen in de volgende gevallen:

 

-       Om elektronische communicatie toe te staan of te vereenvoudigen, voornamelijk voor marketing doeleinden;

 

-       Wanneer het noodzakelijk is voor verstrekking van onze communicatiedienst on-line op uw uitdrukkelijk verzoek.

 

Derden en wij gebruiken eveneens cookies waarbij uw akkoord nodig is:

 

-       Google Analytics-cookies om het aantal bezoeken te meten, het aantal bezochte pagina‘s, evenals uw activiteit op onze site en de frequentie waarmee u terugkomt;

 

-       eventueel andere cookies van derden met dezelfde doeleinden of met marketing doeleinden.

 

-       Cookies die informatie geven over uw internetnavigatie: eerder bezochte sites gedurende uw navigatie en bezochte pagina‘s op ons eigen Platform;

 

-       Cookies die informatie geven met betrekking tot uw terminal waaronder met name gegevens over uw apparatuur (computer, tablet, smartphone, andere) waarmee u verbinding maakt, uw exploitatiesysteem, uw IP-adres, lokalisatie van uw apparaat, web browser,...)

 

Deze soorten cookies worden alleen op uw terminals geinstalleerd wanneer u hiermee akkoord gaat, door het vervolgen van uw navigatie op onze site of onze mobiele applicatie. Te allen tijde kunt u op dit akkoord terugkomen via ons Cookiebeleid.

 

Om meer te weten te komen over de aard van de cookies en andere tracers geïmplementeerd op het Platform, nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen, hier beschikbaar of om de desbetreffende pagina van de CNIL te raadplegen: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/#c5554

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR BESCHERMING VAN GEGEVENS

 

U kunt contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor bescherming van gegevens, per e-mail  [email protected] of per post 10 rue Chaptal 75009 PARIS.

 

 

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ZIJN GENOMEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?

 

Onepark en de onderaannemers verbinden zich ertoe om alle technische en organisatorische maatregelen toe te passen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te verzekeren van de verwerking van persoonlijke gegevens, overeenkomstig de Wet van Informatica en Vrijheden en van de AVG.

 

In dit verband treft Onepark de nodige voorzorgsmaatregelen, op grond van de aard van uw gegevens en de risico‘s die verbonden zijn aan de verwerking van gegevens, om de veiligheid van gegevens te behouden en om, voornamelijk, te voorkomen dat deze worden misvormd, beschadigd, of dat ongeautoriseerde derden toegang krijgen (fysieke beveiliging van de gebouwen, beveiligde authenticatie procedure van onze klanten die persoonlijke toegang hebben door middel van identificatiecodes, persoonlijk wachtwoord, registratie van verbindingen, versleuteling van bepaalde gegevens,...).

 

 

 

*

*        *