ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.         Algemene informatie - Juridische kennisgeving

De website en de mobiele applicatie "Onepark" zijn uitgegeven door Onepark, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 48.410 euro, geregistreerd bij de RCS van Parijs onder nummer 790 272 033, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 10, rue Chaptal, 75009 Parijs en waarvan het BTW-nummer FR 20 790 272 033 ("Onepark") is. De hoofdredacteur is Gilles Latouche.

Onepark is een online platformoperator die een online openbare communicatiedienst aanbiedt op basis van (artikel L. 111-7, I C. conso) (i) rangschikken en verwijzen, met behulp van computeralgoritmen, van Partnerparkeerplaatsen op de Site en de Applicatie (zoals deze voorwaarden hieronder worden gedefinieerd), evenals (ii) de koppeling van Gebruikers en Parkingpartners voor de levering van de Service.

Daarnaast verzamelt, modereert of deelt Onepark online beoordelingen van Gebruikers. In dat opzicht biedt Onepark Gebruikers "eerlijke, duidelijke en transparante informatie over het online publiceren en verwerken van online beoordelingen" in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. De Gebruiker die online een beoordeling van een Partnerparkeerplaats wil plaatsen wordt verzocht om vooraf te verwijzen naar de Handvest met beoordelingen en aanbevelingen van klanten.

De website wordt gehost door het bedrijf Heroku Inc., 650 7th Street, 94103, San Francisco, CA, VS, in de datacenters van Amazon Web Services in Ierland.

 

2.         Definities

Begrippen en uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis, ongeacht of ze worden gebruikt in het enkelvoud of in het meervoud:

- "Algemene Gebruiksvoorwaarden": verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle documenten die deze aanvullen.

- "Algemene Verkoopvoorwaarden": de voorwaarden voor een Reservering en beschikbaarstelling van een eigen Parkeerplaats aan elke Partner, inclusief de Partnerparkeerplaatsen, tegen betaling van de Gebruiker.

- "Applicatie": verwijst naar de mobiele toepassingssoftware ontwikkeld door Onepark en beschikbaar in de online downloadplatformen Appstore en GooglePlay.

- "Bestand van de Partnerparkeerplaats": het bestand of pagina die specifiek is voor elke Parkingpartner die de locatie van de Partnerparkeerplaats, de toegangs- en vertrekvoorwaarden, de beschikbare plaatsen en de geldende prijzen aangeeft.

- "Bevestigingsmail": het door de Gebruiker ontvangen digitaal contractueel document met een bevestiging en samenvatting van de gemaakte Reservering, het door de Gebruiker betaalde bedrag, de informatie die nodig is voor de goede werking van het parkeren in de Partnerparkeerplaats en de annuleringsvoorwaarden.

- "Dienst": verwijst naar de dienst(en) aangeboden door Onepark of haar Partners via de Site of de Applicatie waarmee een Gebruiker door kan gaan naar een Reservering van een Parkeerplaats binnen een Parking met het oog op het parkeren van een gemotoriseerd landvoertuig.

- "Gebruiker": elke fysieke persoon die de Site of de Applicatie gebruikt om een ​​Parkeerplaats te reserveren om een ​​gemotoriseerd landvoertuig te parkeren.

- "Inloggegevens": het e-mailadres en wachtwoord waarmee elke Gebruiker zich kan aanmelden bij zijn persoonlijke account.

- "Onepark-dienst": verwijst naar alle ontwikkelde technologie en de door Onepark aangeboden diensten via de Site en de Applicatie.

- "Parkeerplaats": elke Parkeerruimte die wordt aangeboden door een Partner via de Site of de Applicatie in een Partnerparkeerplaats.

- "Partner": elk type operateur, particulier of openbaar, dat een partnerovereenkomst met Onepark heeft gesloten over het beschikbaar stellen van Parkeerplaatsen via de Site of Applicatie van Onepark.

- "Partnerparkeerplaats": een openbare of particuliere Parkeerplaats beschikbaar gesteld via de Site of de Applicatie.

- "Persoonlijke account": het account dat door elke Gebruiker op de Site of de Applicatie is aangemaakt om toegang tot de Diensten te krijgen.

- "Reservering": het reserveren van een Parkeerplaats door de Gebruiker via de Site of de Applicatie en het contract voor de tijdelijke beschikbaarstelling van een Parkeerplaats overeengekomen tussen de Gebruiker en de Parkingpartner;

- "Site": betekent de website die toegankelijk is op het adres www.onepark.co, www.onepark.fr, of al zijn subdomeinen alsook alle elementen en inhoud ervan (grafisch charter, frames, banners, flash- en video-animaties, broncode, html-programmeercode, enz.).

 

3.         Doel en acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van de Site, de Applicatie en de daar aangeboden Diensten te definiëren.

Het gebruik van de Onepark-diensten en het maken van een Reservering zijn onderworpen aan de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. Bij het maken van een Persoonlijke Account en bij elke Reservering wordt de Gebruiker gevraagd om de gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren alvorens de Applicatie en de Site te blijven gebruiken. De acceptatie van de gebruiksvoorwaarden is volledig, in z’n geheel, onsplitsbaar en onder voorbehoud.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden en Bevestigingsmail zijn de voorwaarden doorslaggevend.

Onepark behoudt zich het recht voor om op elk moment de Algemene Gebruikersvoorwaarden, de functies aangeboden op de Site en de Applicatie of de gebruikersregels aan te passen of te wijzigen.

Als de verandering zich voordoet als een Reservering al is ingegaan, is de wijziging niet van toepassing op de desbetreffende Parkeerplaats.

4.         Overzicht van de activiteiten en diensten van Onepark

Onepark is een digitale serviceprovider die Partners en Gebruikers voorziet van de Onepark-diensten, zodat Gebruikers parkeerplaatsen in Partnerparkeerplaatsen kunnen reserveren.

De Onepark-diensten bestaan uit een technologie die voornamelijk bestaat uit software en apparatuur waarmee de volgende Diensten kunnen worden aangeboden:

-       een lijst met Partnerparkeerplaatsen in de buurt van een adres of bezienswaardigheid;

-       raadpleging van beschikbaarheid en prijzen van Parkeerplaatsen voorgesteld door de Partnerparkings;

-       reservering van de Parkeerplaatsen voorgesteld door de Partners;

-       beveiligde en gecodeerde betaling van elke Reservering door een creditcard die is ingevoerd in het Persoonlijke Account of tijdens de Reservering;

-       op de Applicatie, de geolocatie van de Gebruiker en zijn GPS-begeleiding naar de Parkeerpartner waarin een Parkeerplaats is gereserveerd, afhankelijk van de compatibiliteit van de smartphone met deze Dienst, de activering van de geolocatiegegevens en het voldoen aan alle noodzakelijke technische voorwaarden (in het bijzonder signaalbeschikbaarheid); en

-       een helpcentrum voor alle vragen met betrekking tot de diensten die door Onepark of de Partners worden geleverd.

Onepark selecteert de Partnerparkings waar het naar verwijst volgens een bepaald aantal criteria (zoals de nabijheid van handige plaatsen zoals treinstations, luchthavens, zakencentra, enz., de prijs, het niveau van klantenservice) en stelt zo de Partnerparkingbestanden in op basis van de informatie die door de Partners wordt verstrekt. Hoewel Onepark ernaar streeft om de betrouwbaarheid van deze informatie te garanderen, kan Onepark de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid niet garanderen.

Onepark heeft geen enkele controle over de Partnerparkings en -parkeerplaatsen die worden aangeboden door de Partners, met name wat betreft hun kwaliteit, hun onderhoudscondities of hun veiligheidsvoorwaarden. Het behoudt zich het recht voor Partnerparkings te verwijderen uit het aanbod in het geval dat zij niet langer voldoen aan de door Onepark vereiste criteria en/of als een dergelijke Partner in strijd zou zijn met de verplichtingen die zijn aangegaan met Onepark.

Door een Reservering te maken via de Site of de Applicatie voor een Parkeerplek in een Partnerparkeerplaats, gaat de Gebruiker rechtstreeks een verbintenis aan met de betrokken Partner waarvan Onepark slechts een tussenpersoon is.

Onepark kan niet garanderen dat de Site, de Applicatie en de Diensten die daarin worden aangeboden op elk moment en zonder onderbreking of uitval toegankelijk zullen zijn. De toegang ertoe kan in uitzonderlijk geval worden opgeschort omwille van updates of correctief onderhoud, technische of informaticaproblemen of omstandigheden buiten de controle om van Onepark.

Onepark garandeert evenmin dat de Site en de Applicatie vrij zijn van onregelmatigheden, fouten of bugs, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de Site of de Applicatie compatibel zal zijn met de hardware van de Gebruiker of hun configuratie.

 

5.         Persoonlijke Account

Om toegang te hebben tot alle Diensten, dient de Gebruiker eerst een Persoonlijke Account aan te maken. Hierbij dient de Gebruiker informatie op de Site of de Applicatie te verstrekken om hem te kunnen identificeren (achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, enz.), een geldig e-mailadres opgeven, die als login zal dienen en een wachtwoord kiezen om in te loggen (samen de "Inloggegevens").

De Gebruiker dient ook bij zijn eerste Reservering zijn betaalgegevens te registreren, namelijk het nummer, de vervaldatum en het visuele cryptogram van de creditcard, waarop het bedrag van elke Reservering en eventuele bijbehorende extra kosten zullen worden gedebiteerd.

De Gebruiker is verplicht zijn Inloggegevens bij te werken en verbindt zich ertoe geen incorrecte of onjuiste informatie te verstrekken bij het aanmaken of bijwerken van zijn Persoonlijke Account.

De Inloggegevens zijn eigendom van de Gebruiker en gereserveerd voor persoonlijk gebruik. Bijgevolg stemt de Gebruiker ermee in om zijn Inloggegevens niet door te geven aan derden. In elk geval wordt elke handeling uitgevoerd met de Inloggegevens geacht te zijn gedaan door de Gebruiker en onder zijn verantwoordelijkheid. De Gebruiker erkent daarom zijn volledige verantwoordelijkheid in het gebruik dat zal worden gemaakt van zijn Inloggegevens of Persoonlijke Account.

In het geval van ongeoorloofd gebruik van Inloggegevens of het Persoonlijke Account van een Gebruiker door derden, kan de verantwoordelijkheid van Onepark niet aansprakelijk worden gesteld aan de betreffende Gebruiker en deze laatste zal direct Onepark op de hoogte stellen van deze situatie per e-mail naar: [email protected]

De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om zijn Persoonlijke Acount te verwijderen door een e-mail te sturen aan de klantenservice van Onepark naar [email protected] De verwijdering van het persoonlijk account zal alleen kunnen plaatsvinden als een lopende transactie of Reservering is afgerond.

 

6.         Reservering van een Parkeerplaats

6.1       Reservering

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om via zijn Persoonlijke Account op de Site en/of de Applicatie Reserveringen van Parkeerplaatsen bij Parkingpartners te maken.

Onepark biedt de Gebruiker systematisch een lijst met Parkingpartners aan met beschikbare Parkeerplaatsen en geclassificeerd (i) of op ​​basis van de afstand van het door de Gebruiker opgegeven adres (standaardclassificatie), de Partnerparkeerplaatsen waarbij de dichtstbijzijnde afstand op basis van prioriteit wordt voorgesteld in vergelijking met de Parkings die verder weg zijn, (ii) of op basis van de prijs (in stijgende volgorde). De Gebruiker in staat is om het classificatiefilter te kiezen waar hij de voorkeur aan geeft op de Site of de Applicatie.

Onepark geeft voor alle praktische doeleinden aan dat het door de Partners wordt vergoed in het kader van de voorgestelde Dienst, maar dat deze vergoeding geen invloed heeft op de verwijzing naar of de classificatie van de aanbiedingen van Parkingpartners. Op dezelfde manier onderhoudt Onepark kapitalistische verbintenissen met bepaalde Partners zonder dat deze verbintenissen invloed uitoefenen op de verwijzing naar of de classificatie van de aanbiedingen van Partnerparkeerplaatsen.

De Gebruiker moet op het moment van de Reservering de datum, de starttijd en de minimale duur van zijn Reservering van Parkeerplaats, het type voertuig, het kenteken van het voertuig dat toegang krijgt tot de gereserveerde Parkeerplaats, (in het geval van een Reservering in een luchthavenzone: het nummer van de heen- en/of terugvlucht de oorsprong, de plaats van een afspraak, het aantal passagiers, de geplande datum en tijd van landing) en de creditcard of andere betaalmiddelen die zullen worden gebruikt om de Reservering te betalen (de kaart of de betaalmethode die is geregistreerd in het Persoonlijke Account wordt standaard aangegeven).

Elke Reservering door een Gebruiker is exclusief en bestemd voor het voertuig dat overeenkomt met de registratie die tijdens de Reservering is verzonden. Bij elke goedgekeurde Reservering zal een bevestigingsemail aan de Gebruiker worden verzonden.

Informatie specifiek bedoeld voor elke Partnerparkeerplaats (type en hoogte van toegestane voertuigen, toegangs- en vertrekvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden, enz.) worden vermeld tijdens het reserveringsproces in het Bestand van de Partnerparkeerplaatsen zonnodig in de Algemene Verkoopvoorwaarden behorende bij elke Partnerparkeerplaats. Het is aan de Gebruiker om kennis te nemen van de informatie van het Bestand van de Partnerparkeerplaats, de Algemene Verkoopvoorwaarden voorafgaand aan de goedkeuring van de Reservering en deze te aanvaarden, dit is noodzakelijk voor de goedkeuring van de Reservering.

Elke Reservering houdt in aanvulling op de aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de volledige aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de betreffende Partner en, indien van toepassing, de interne regels van de betreffende Partnerparkeerplaats.

6.2       Annulering

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Reservering kosteloos te annuleren tot het verstrijken van de periode die staat vermeld in het Bestand van de Partnerparkeerplaatsen in de Bevestigingsemail van de Reservering, op voorwaarde dat hij nog geen toegang heeft gehad bij de Partnerparkeerplaats.

In geval van annulering na deze periode, blijft het vooraf betaalde bedrag door de Gebruiker bij de betreffende Partner, met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor het herroepingsrecht.

6.3      Herroeping

6.3.1  Wettelijke herroepingstermijn en herroepingsrecht

Elke Gebruiker die een Reservering heeft gemaakt heeft, in overeenstemming met de wet, en mits deze een niet-professionele natuurlijke persoon is, een wachttijd van veertien (14) dagen vanaf de validatie van zijn bestelling.

De Gebruiker kan binnen deze termijn zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder de redenen te hoeven motiveren waarvoor hij zijn herroepingsrecht uitoefent.

Op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker kan het leveren van de Dienstverrichting beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn. Dit verzoek wordt door de Gebruiker geuit tijdens het uitvoeren van de Reservering en het accepteren van deze AVV. De Dienstverrichting wordt geacht op de datum van binnenkomst in de Parkeergelegenheid te zijn gestart, zoals aangegeven in de Reservering.

In overeenstemming met artikel L221-28 van de Consumenten Code kan de Gebruiker geen gebruik maken van het herroepingsrecht als de Dienstverrichting volledig is uitgevoerd vóór het einde van de periode van 14 dagen. De Dienstverrichting wordt geacht volledig te zijn uitgevoerd aan het einde van de aangegeven periode in de Reservering of, indien van toepassing, op de datum waarop de Gebruiker de Parkeergelegenheid effectief verlaat als hij besluit om dit te doen vóór het einde van de periode die in de Reservering staat aangegeven, en zonder eerst zijn herroepingsrecht te hebben uitgeoefend onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 6.3.2.

 

6.3.2  Uitoefening van het herroepingsrecht

De uitoefening van het herroepingsrecht houdt in dat de Gebruiker zijn herroepingsbesluit binnen de herroepingstermijn door middel van een ondubbelzinnige verklaring meedeelt. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in Bijlage 2 van de AVV, in welk geval onmiddellijk een ontvangstbevestiging via een duurzame drager aan de Gebruiker zal worden verstrekt.

De Gebruiker kan per e-mail  of per post een verzoek om herroeping sturen naar de adressen zoals vermeld in Bijlage 2.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde wachttijd vóór de geplande datum van de beschikbaarstelling van de Parkeerruimte wordt uitgeoefend, zal de prijs van de Service en de Dienstverrichting zo snel mogelijk volledig aan de Gebruiker worden terugbetaald en in elk geval uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van het naar behoren ingevulde herroepingsformulier of enige andere ondubbelzinnige verklaring van herroeping.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde herroepingstermijn maar na de geplande datum van de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats, zal de prijs van de Service en de Dienstverrichting onder dezelfde voorwaarden worden terugbetaald, maar pro rata temporis, afhankelijk van de resterende periode van beschikbaarheid van de Parkeerplaats, is de Gebruiker alleen aansprakelijk voor het deel van de prijs dat overeenkomt met het daadwerkelijke gebruik van de Parkeerplaats, of waar van toepassing op de effectieve gebruiksduur van de Parkeerruimte.

De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat tijdens de Reservering werd gebruikt. In elk geval zal deze terugbetaling voor de Gebruiker geen kosten met zich meebrengen.

6.3.3 Afstand doen van recht op annulering

Voor Reserveringen van de Partnerparkeerplaats waarvoor de aanvang van de terbeschikkingstelling binnen de annuleringstermijn begint, aanvaardt de Gebruiker (i) uitdrukkelijk dat de Dienst binnen de annuleringstermijn begint en, indien van toepassing, eindigt en (ii) doet hij, indien noodzakelijk, uitdrukkelijk afstand van zijn annuleringsrecht of een deel daarvan. De Gebruiker erkent dat hij bovendien zijn Reservering kan wijzigen en annuleren in overeenstemming met hierbovengenoemd artikel 6.2.

6.4       Verzekering en garanties

Onepark biedt geen enkele verzekering die van toepassing is in geval van annulering van de Reservering (afgezien van de gratis annulering voorzien in artikel 6.2 hierboven), bij gedeeltelijk of volledig niet gebruiken van de Parkeerplaats, diefstal, vernieling of schade aan het voertuig op de Parkeerplaats en biedt evenmin enige garantie in verband met de levering van de Service. Het is de taak van de Gebruiker om de voorwaarden voor dekking van zijn eigen verzekeringspolis voor de Reservering te controleren.

 

7.         Tariefvoorwaarden

7.1 Tarieven en betalingsvoorwaarden voor parkeergarages

De geldende tarieven en betalingsvoorwaarden staan vermeld in de ToS die van toepassing is op de geselecteerde Parkeergarage. Voor elke Reservering wordt de Gebruiker uitgenodigd om de ToS te lezen die van toepassing is op de geselecteerde Parkeergarage.  Ter herinnering, de bepalingen van artikel 5 (tarieven en betalingsvoorwaarden) van de Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen het volgende:

 

5.1      Tarieven

De Services evenals de Dienstverrichting verleend door de Parkeergelegenheid, worden aangeboden tegen de geldende tarieven op de dag dat de Reservering is gemaakt, zoals deze tarieven vermeld staan op een overzicht op de Site of Applicatie dat voor de bestelling geraadpleegd kan worden, en zoals deze worden bevestigd tijdens de validatie van de bestelling en de afronding van de Reservering. De tarieven kunnen op basis van verschillende criteria worden berekend (uurtarieven, per minuut, pakketten en abonnementen…).

De tarieven worden uitgedrukt in de valuta die door de Gebruiker uit de lijst met valuta’s op de site werd gekozen, en worden vermeld inclusief btw. 

Indien de Gebruiker het voertuig buiten de in de Reservering aangegeven tijdslimiet parkeert, stemt hij ermee in om een toeslag te betalen die overeenkomt met de overschrijding volgens de geldende tarieven op het moment van overschrijding.

De Gebruiker neemt kennis van het feit dat de Parkeergelegenheid zich het recht voorbehoudt om de prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij wordt aangemerkt dat tariefwijzigingen geen betrekking hebben op reeds afgeronde bestellingen die per e-mail bevestigd zijn.

De Gebruiker erkent dat hij zich niet kan beroepen op de vermelding “Gratis Parkeren”, die mogelijk aan de ingang of uitgang van de Parkeergelegenheid van een hotel wordt getoond, aangezien deze kosteloze service uitsluitend wordt aangeboden indien een Parkeerplaats gelijktijdig met, of complementair aan een hotelservice wordt gebruikt.

5.2      Betaling

Reservering van een Parkeerplaats voor korte duur: Elke Reservering van een Parkeerplaats voor korte duur die via de Site of Applicatie werd uitgevoerd, dient volledig te worden betaald op de dag waarop de bestelling is geplaatst en de Reservering is gevalideerd, en kan worden voldaan middels elke online betaalmethode die via de Onepark Oplossing beschikbaar is.

Reservering van een Parkeerplaats in het kader van een abonnement : Elke Reservering die in het kader van een abonnement via de Site of Applicatie wordt uitgevoerd, dient volledig te worden betaald op de dag waarop de bestelling is geplaatst, ofwel via maandelijkse betaling door middel van elk online betalingsmiddel dat via de Onepark Oplossing beschikbaar is. Indien van toepassing stemt de Gebruiker ermee in een aanbetaling uit te voeren. Het overeenkomstige bedrag zal bij het verstrijken van het abonnement worden terugbetaald.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, indien zich in het kader van een abonnement een incident of achterstallige betaling voordoet, de toegang tot de Parkeerplaats kan worden opgeschort of geannuleerd. Indien het voertuig ten tijde van het incident of de achterstallige betaling op de Parkeerplaats geparkeerd staat, kan het voertuig door de Parkeergelegenheid worden verplaatst voor rekening en risico van de Gebruiker, en zal hij het op eigen kosten terug moeten vorderen. De Gebruiker blijft hoe dan ook aansprakelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de Parkeerplaats buiten de bepalingen die in de Reservering staan aangegeven.

 

5.3      Betaalmiddelen en -services

De bedragen die de Gebruiker aan de Partner verschuldigd is, worden gedebiteerd via de bank- of kredietkaart of via elk ander betaalmiddel dat ten behoeve van de Reservering werd opgegeven.

De bijbehorende factuur kan door de Gebruiker worden geraadpleegd door in te loggen op zijn Persoonlijke Account. 

De Gebruiker aanvaardt onherroepelijk dat het betalingsmiddel dat ten behoeve van de Reservering werd opgegeven, dient te worden gebruikt voor de betaling van de Reservering, evenals voor extra bedragen die mogelijk verschuldigd zijn in het geval van overschrijding van de geplande duur en eventuele boetes conform deze AVV.

De betaling met betrekking tot de Reservering vindt plaats via de beveiligde betaalhulpmiddelen van de door Onepark gekozen serviceprovider, die instaat voor de vertrouwelijkheid van de informatie die door de Gebruiker werd verstrekt met betrekking tot zijn betaalmiddelen.

De Gebruiker verklaart te beschikken over de benodigde bevoegdheden om het betaalmiddel te gebruiken dat tijdens de validatie van de Reservering werd opgegeven, alsmede dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende financiële middelen om alle kosten te dekken die verbonden zijn aan de Reservering en eventuele overschrijdingen, evenals boetes die mogelijk binnen dit kader opeisbaar zijn.

Indien de betaling van de Reservering door de bank geweigerd wordt, zal deze automatisch worden geannuleerd en zal de Gebruiker door middel van een e-mail van deze annulering op de hoogte worden gesteld.

7.2 Samenstelling van de prijzen weergegeven door Onepark

 

De weergegeven prijzen zijn inclusief de betaling van de Onepark-Dienst en de betaling voor de Parkingpartner als compensatie voor het beschikbaar stellend van de Parkeerplaats voor de periode die is vastgesteld op het moment van de Reservering.

Om iedere Gebruiker de best mogelijke Service te kunnen bieden, vraagt Onepark  iedere Gebruiker die een Reservering maakt voor een Parkeerplaats met basisprijs (prijs ter plaatse of exclusieve promoties) boven een bedrag, voor bepaalde Parkeerplaatsen een deel van de Servicekosten te betalen. Deze Servicekosten staan vermeld op het Informatieblad van de Parkeerplaats. In dit geval rekent Onepark naast het bedrag van de Reservering aan iedere Gebruiker een vast bedrag per Reservering voor de aansluiting op de gekozen Partnerparkeerplaats. Indien Servicekosten van toepassing zijn, is de totale prijs dus “inclusief Servicekosten".

Onepark behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Reserveringen die bevestigd zijn door Onepark worden aan de Gebruiker in rekening gebracht op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de Reservering.

Elke overschrijding door de Gebruiker van de duur van het parkeren tijdens de Reservering kan resulteren in extra facturering in overeenstemming met de tarieven die van toepassing waren op het moment van de overschrijding, waarbij de Gebruiker instemde om de betreffende toeslag te betalen, ofwel rechtstreeks aan de Parkingpartner, of aan Onepark. In het laatste geval machtigt de Gebruiker Onepark om de betaalmiddelen te gebruiken die voor de doeleinden van de Reservering zijn aangegeven om de toeslag te innen.

 

8.         Betalingsvoorwaarden

Onepark verzamelt de betalingen voor eigen rekening (voor de betalingen van de Dienst aangeboden door Onepark) en ten behoeve van Partners (voor de betalingen van de verstrekking van Parkeerplaatsen).

De vorderingsbedragen van Gebruikers aan Partners worden betaald door creditcard of een andere betaalmethode die is aangegaan bij de Reservering.

De bijbehorende factuur is toegankelijk voor de Gebruiker door in te loggen in zijn Persoonlijke Account.

De Gebruiker aanvaardt onherroepelijk dat de ingevoerde betaalmethode op het moment van de Reservering dient te worden gebruikt voor de betaling van de Reservering, alsook de extra bedragen voor de overschrijding van de verwachte duur en eventuele sancties in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Hij stemt er ook mee in om de Parkingpartner direct het verschuldigde bedrag te betalen dat niet rechtstreeks aan Onepark is betaald.

Onepark behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Diensten tijdelijk of permanent te stoppen in geval van wanbetaling.

Onepark maakt gebruik van een beveiligde betaalmethode en zorgt ervoor dat het nooit toegang zal hebben tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betaalwijze die wordt gebruikt door de Gebruiker om te betalen voor een Reservering.

De Gebruiker garandeert Onepark dat hij bezit over de eventueel benodigde toestemming om de betaalmethode te kunnen gebruiken tijdens de goedkeuring van de Reservering en dat deze betaalmethode toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten over de Reservering te dekken en ook in het geval van een overschrijding evenals de straffen die mogelijk verschuldigd zijn.

In geval van weigering van de bank voor de betaling van een Reservering, zal het worden geannuleerd en de Gebruiker zal via e-mail op de hoogte worden gebracht.

 

9.         Verkeers- en parkeeromstandigheden in de Partnerparkeerplaats

Verkeers- en parkeeromstandigheden zullen waarschijnlijk van Parkeerplaats tot Parkeerplaats verschillen.

De Gebruiker gaat akkoord met het lezen van de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke Reservering, de informatie die in het geselecteerde Bestand van de Partnerparkeerplaats is vermeld, evenals, indien van toepassing, de Gebruiksvoorwaarden van de Parkeerpartner en de te volgen de voorschriften in deze documenten, bij de toegang tot de Parkeerplaats, het parkeren van het voertuig en het verlaten van de Parkeerplaats.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Parkeerplaats uitsluitend te gebruiken voor het parkeren van zijn voertuig, met uitsluiting van elk ander gebruik.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om in het voertuig geparkeerde op de Parkeerplaats gevaarlijke, giftige of ontvlambare producten te bewaren en/of producten waarvan het bezit is verboden door de toepasselijke regelgeving. De Gebruiker garandeert dat het op de Parkeerplaats geparkeerde voertuig in perfecte staat van onderhoud is en dat het, indien van toepassing, de technische controle up-to-date is. De Gebruiker garandeert dat hij of zij de eigenaar is van het voertuig dat geparkeerd staat op de Parkeerplaats of dat hij op zijn minst voldoende rechten heeft om het voertuig te besturen, ongeacht of het om een gehuurd of uitgeleend voertuig gaat.

In het geval dat een specifieke Parkeerplaats is toegewezen aan de Gebruiker op het moment van de Reservering, is de Gebruiker verplicht zijn voertuig op deze plek te parkeren. Ook als een gedeelte van een parkeerterrein gereserveerd is voor Gebruikers van Onepark, is de Gebruiker verplicht zijn auto te parkeren op dit gedeelte van een parkeerterrein. In alle andere gevallen kunt u een Parkeerplaats kiezen op een van de beschikbare Parkeerplaatsen van de Parkingpartner.

De Gebruiker mag in geen geval buiten de limieten op de grond van elke Parkeerplaats parkeren of op een ongemakkelijke of niet-geautoriseerde plaats en ook niet op een plek die niet bestemd is om te parkeren (bijv. verkeersweg, oprit, etc.).

In geval van onvrijwillig stilstaan van het voertuig van de Gebruiker in of rondom een Partnerparkeerplaats zorgt de Gebruiker ervoor dat hij onmiddellijk alle nodige maatregelen neemt om de ruimte in de Partnerparkeerplaats vrij te maken en informeert Onepark direct en telefonisch op het nummer dat wordt weergegeven op de Site of Applicatie of per e-mail op [email protected]

Als het voertuig van de Gebruiker wordt geparkeerd of gestopt buiten de voorziene Parkeerplaats of buiten de aangewezen Parkeerplaats of het gedeelte wat gereserveerd is voor Onepark-Gebruikers, is de Gebruiker automatisch aansprakelijk bij Onepark voor een boete van tweehonderd (200) euro inclusief alle belastingen, onverminderd de extra bedragen die eventueel verschuldigd zijn in geval van verplaatsing van het voertuig of overschrijding van de verwachte duur van het parkeren.

Als een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker gedurende een periode van acht (8) dagen onbeantwoord blijft, kan Onepark of de betreffende Partner het voertuig van de Gebruiker weghalen voor rekening en risico van de laatste. Hetzelfde is van toepassing in het geval van een ramp, vermeend gevaar of enige andere reden waardoor het voertuig van de Gebruiker legitiem weggehaald moet worden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de regels en voorschriften van de Partnerparkeerplaats, de politie- en veiligheidsverordening, de huidige bewegwijzering, met name snelheidslimieten, eventuele instructies van het personeel van de Parkingpartner en verkeersregels na te leven. Elke overtreding van deze regels geconstateerd door het personeel van de Parkingpartner kan resulteren in de annulering van de Reservering, zonder compensatie of restitutie.

De Gebruiker rijdt en parkeert in de Partnerparkeerplaats op eigen risico. Onepark en zijn Partners kunnen niet worden beschouwd als bewaker van het voertuig van de Gebruiker of de inhoud ervan en veronderstellen dat er geen bewaarplicht of bewaking in dit verband is. Het bedrag dat is ingesteld op het moment van reserveren en heeft als doel het recht om te parkeren en niet het recht het voertuig te bewaken, er toezicht op te houden of het te deponeren.

Een uitzondering op het bovenstaande is in het geval dat de Gebruiker een Parkeerplaats met voiturier heeft gereserveerd (bij een Partner die een dergelijke dienst aanbiedt). In dat geval zal de contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Partner worden beheerd door de artikelen 1915 en volgens het Burgerlijk Wetboek, waarbij alleen de Partner tegenover de Gebruiker verantwoordelijk is, alles onder voorbehoud van de beperking van aansprakelijkheidsclausules in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Parkeerplaats.

 

10.       Vrijgeven van de Parkeerplaats

De Gebruiker stemt ermee in om de Parkeerplaats vrij te geven onder de voorwaarden en tijden die zijn vermeld in het Bestand van de Partnerparkeerplaats.

De Parkeerplaats moet worden achtergelaten in de staat waarin deze is gevonden.

De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling in het geval van vrijgave van de Parkeerplaats vóór het einde van de geplande duur tijdens de Reservering.

In het geval dat bij het verlaten van het voertuig de slagboom/deur al open zou zijn, dient de Gebruiker de procedure toe te passen die wordt aangegeven in de Bevestigingsmail en dient het einde van het gebruik van de Parkeerplaats aan Onepark te melden. Als dit niet gebeurt wordt aan het einde van de geplande parkeerperiode het gebruik van de Parkeerplaats aan de Gebruiker in rekening gebracht tegen het geldende tarief dat van kracht is tot het einde van het gebruik van de Parkeerplaats wat gereserveerd was en wat is gemeld volgens de regels bij Onepark.

Als de geplande parkeertijd met meer dan acht (8) dagen wordt overschreden, zal de Gebruiker automatisch aansprakelijk worden gesteld voor een boete van tweehonderd (200) euro inclusief btw, bovenop de extra bedragen bij overschrijding van de parkeerperiode. Na een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker, kan Onepark of de betreffende Partner het voertuig van de Gebruiker weghalen voor rekening en risico/verantwoording van de Gebruiker.

 

11.       Verplichtingen van de Gebruiker - Garanties

De Gebruiker is bekwaam, meerderjarig en in het bezit van het kentekenbewijs van het voertuig dat vermeld is in de Bevestigingsmail.

Hij garandeert verder dat het voertuig vermeld in de Bevestigingsmail is verzekerd en dat hijzelf ook verzekerd is met zijn polis en dat die tijdens de werkelijke parkeerperiode in de Partnerparkeerplaats worden gedekt en stemt ermee in het verzoek van Onepark of de betreffende Partner te rechtvaardigen en om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en verzekeringsregels op zijn kosten. De Gebruiker garandeert dat hij (of dat de bestuurder van het voertuig vermeld in de Reservering) houder is van een geldig rijbewijs dat overeenkomt met de categorie van het gebruikte voertuig.

Om alle Diensten te kunnen gebruiken of ermee in te stemmen, moet de Gebruiker ervoor zorgen dat zijn geleidingsapparatuur (gps, smartphones, enz.) en de configuratie voldoen aan de specificaties van Onepark. Om te kunnen profiteren van de gps-locatie en -geleiding door Onepark moet de Gebruiker met name zorgen voor de activering en configuratie van zijn locatiegegevens.

De Gebruiker verplicht zich te houden aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Partners die van toepassing zijn op de onderschreven Diensten, interne voorschriften, de politie- of veiligheidsverordening van de Parkeerpartners waarin hij een Parkeerplaats heeft gereserveerd, de verkeersregels en de toepasselijke wet- en regelgeving.

De Gebruiker gaat er met name mee akkoord om de bepalingen van de verkeersregels te respecteren als onderdeel van het gebruik van de Onepark-diensten, inclusief gps-begeleiding naar een Parkeerplaats en daarbinnen. In dat opzicht erkent de Gebruiker dat het gebruik van een telefoon door de bestuurder van een voertuig ten strengste verboden is. Ook wanneer de Gebruiker de gps-volg- en begeleidingsdienst van Onepark activeert, moet de gebruikte telefoon of het scherm worden vastgehouden door een steun en niet in de hand worden gehouden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Partnerparkeerplaatsen en de voertuigen en ander roerend goed daarin niet te beschadigen, vernielen, defect te maken of anderszins te bevuilen.

De Gebruiker mag in geen geval de informatie in de Applicatie of op de Site gebruiken voor een concurrerende dienst.

De Gebruiker stemt ermee in om de Applicatie, de Site en de daarin aangeboden Diensten niet te gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden of op een manier die in strijd is met de openbare orde of moraliteit of op een andere manier naar Onepark, haar Partners of derden. De Gebruiker moet zich ook onthouden van elke vorm van piraterij.

In geval van schending door de Gebruiker van een van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden behoudt Onepark zich het recht voor om over te gaan tot het verwijderen van zijn of haar Persoonlijke Account, eenzijdig en zonder compensatie, nadat naar de Gebruiker een ingebrekestelling is gestuurd naar het opgegeven e-mailadres in zijn Persoonlijke Account en er vervolgens na achtenveertig (48) uur geen succes op volgt.

 

12.       Verantwoordelijkheid van Onepark en zijn Partners - Beperkingen

Onepark is alleen gebonden door een middelenverplichting in het kader van de Diensten die het via de Site of de Applicatie levert.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Onepark en/of haar Partners expliciet beperkt tot het bedrag dat door de Gebruiker is betaald op het moment van zijn Reservering.

In geen geval kan Onepark aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, indirecte of immateriële schade, zoals, winstderving, inkomstenderving, verlies van zakelijke kansen, verlies of schade aan een merk of reputatie, etc. Deze lijst is niet volledig.

Onepark kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid tot toegang op de Site of op de Applicatie of om de daar aangeboden Diensten te gebruiken vanwege een probleem bij de mobiele provider en/of internetprovider, (ii) een fout of nalatigheid van de Gebruiker of incompatibiliteit van de hardware die hij gebruikt of hun configuratie met de Site, de Applicatie of de aangeboden diensten (iii) vanwege software van derden of door derden, of (iv) een geval van overmacht, inclusief de onderbreking van telecommunicatievoorzieningen om welke reden dan ook.

Aangezien het leveringscontract voor een Parkeerplaats wordt afgesloten tussen de Gebruiker en de Parkingpartner waarover Onepark geen toezicht over heeft, kan Onepark niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onnauwkeurige informatie over de Partnerparkeerplaatsen, (ii) een niet-nakoming of slechte uitvoering door een Partner van zijn verplichtingen die tijdens de Reservering zijn gemaakt via de Site of de Applicatie, (iii) veroorzaakte schade aan het voertuig van de Gebruiker of de Gebruiker zelf in de Partnerparkeerplaats of de omgeving, of (iv) diefstal van het voertuig van de Gebruiker of de inhoud ervan.

 

13.       Informatie - Klachten

Alle vragen naar informatie over verduidelijkingen en opvolging van Reserveringen moeten worden gericht aan de klantenservice van Onepark via het elektronische formulier op de Site of telefoonnummer op de Site of Applicatie.

Wij herinneren u eraan dat elke Reservering gemaakt op de Site of Applicatie juridisch gezien de Parkingpartner met de Gebruiker verbindt en de Parkingpartner met de Gebruiker. De Parkingpartner is dientengevolge de enige verantwoordelijke voor de correcte uitvoering van de beschikbare parkeerdiensten (en aanverwante diensten).

Als technisch tussenpersoon, centraliseert Onepark relatieve klachten, met name als het gaat om klachten omtrent het parkeren. Alle klachten moeten zo snel mogelijk worden verzonden en uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen na het einde van de gebruikte Dienst. Dit kan per e-mail naar [email protected] of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op het volgende adres: Onepark - Customer Services - 10, rue Chaptal, 75009 Parijs, Frankrijk. Na deze periode van 15 dagen zal de klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Het ontvangen en verwerken van een klacht van Onepark impliceert niet de rechtmatigheid van de klacht. Als de klacht betrekking heeft op een Dienst aangeboden door een Partner, zal de klantenservice van Onepark zorgen voor de overdracht naar de betrokken Partner waarvan hij optreedt binnen de voorwaarden en beperkingen vermeld in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

14.       Site

Onepark heeft interactieve communicatiehulpmiddelen geïmplementeerd waarmee de Gebruiker opmerkingen of beoordelingen kan geven over de parkeeromstandigheden, de Parkingpartner en de Parkeerplaatsen waarop hij via de Site of de Applicatie heeft geparkeerd. Onepark behoudt zich het recht voor om opmerkingen of beoordelingen te verwijderen die op enigerlei wijze invloed zouden kunnen hebben op de rechten van derden.

De Gebruiker mag geen hyperlinks publiceren naar websites waarvan de inhoud in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en/of de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of handelsmerken, logo's of andere acroniemen of elementen reproduceren zonder over de nodige rechten te beschikken.

De Site en de Applicatie kunnen hyperlinks en/of hyperteksten bevatten naar websites die zijn bewerkt en gehost door servers van derde partijen waarover Onepark geen toezicht op heeft. Onepark wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van toegang door de Gebruiker tot deze sites.

 

15.       Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die de Gebruiker verstrekt tijdens het gebruik van de Site of de Applicatie (inclusief de geolocatiegegevens en de bankgegevens van de Gebruiker) laten Onepark en zijn Partners toe om de relatie met de Gebruiker te beheren, om Diensten aan te bieden de op de Site en de Applicatie worden aangeboden, om het parkeren in de Partnerparkeerplaatsen te optimaliseren, om de toegangsmogelijkheden in de Partnerparkeerplaatsen te beheren en om commerciële aanbiedingen naar de Gebruiker te sturen. De gegevens die essentieel zijn voor Onepark en zijn Partners worden aangegeven met een asterisk bij het maken van het Persoonlijke Account. Als deze verplichte velden niet worden ingevuld, kan het Persoonlijke Account niet worden aangemaakt. De overige velden zijn niet verplicht, deze zijn bedoeld om de Gebruiker beter te kennen en de aangeboden Diensten te verbeteren. Het ontbreken van deze optionele gegevens vormt geen belemmering voor het aanmaken van een Persoonlijk Gebruikersaccount.

Onepark is verantwoordelijk voor van de gegevensverwerking van de Applicatie en de Site.

De ontvangers van de gegevens zijn Onepark zijn onderaannemers en Partners die betrokken zijn bij de Services waarmee de Gebruiker heeft toegestemd. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens door Onepark worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen aan zijn Partners of onderaannemers, inclusief in andere landen van de Europese Unie, die alleen toegang zullen hebben tot dergelijke persoonlijke gegevens voor de levering van Diensten en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn.

Als de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt met "Ik ga ermee akkoord om commerciële informatie van Onepark-partners te ontvangen", kunnen zijn persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Onepark Partners en externe partners. De Gebruiker kan dan commerciële informatie van Onepark Partners en derden ontvangen per e-mail, telefoon (sms, mms, etc.) of per post.

In overeenstemming met wetnummer 78-17 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door wetnummer 2018-493 van 20 juni 2018, heeft de Gebruiker recht op toegang, rectificatie, wijziging, oppositie, verwijdering, uitwissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, en ook het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van zijn persoonsgegevens na zijn dood. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar de klantenservice van Onepark op 10 rue Chaptal – 75009 Parijs, Frankrijk of per e-mail aan [email protected] Elke aanvraag hiertoe is gratis, hoeft niet te worden gemotiveerd en kan geschieden op elk moment na het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Het moet echter worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van het ID-bewijs van de Gebruiker en het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek ontvangt de Gebruiker een antwoord.

De persoonlijke gegevens die de Gebruiker verstrekt bij het gebruik van de Site of de Applicatie van Onepark, worden door Onepark bewaard gedurende een periode die niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en geldende voorschriften. Aan het einde van deze periode worden alle persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt automatisch verwijderd.

Bij raadpleging van de Site en de Applicatie kan informatie met betrekking tot het surfen van de Gebruiker worden opgeslagen in cookies die op de computer van de Gebruiker of een mobiel apparaat zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de gemaakte keuzes door de Gebruiker, die op elk moment kunnen worden gewijzigd. Voor meer informatie over het type cookies dat op de Site of de Applicatie wordt gebruikt, het doel van elk van deze cookies en de middelen om zich tegen deze cookies te verzetten en deze in te stellen, kan de Gebruiker de pagina raadplegen door op de link "Cookies" te klikken, aanwezig op de Site en in de Applicatie.

 

16.       Intellectuele eigendom

Onepark of zijn Partners zijn de exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, de Applicatie en hun inhoud (grafisch handvest, teksten, illustraties, video's en afbeeldingen, visueel of met geluid, databases, handelsmerken, logo, domeinnamen, etc.).

Elke vertegenwoordiging, reproductie, wijziging, aanpassing, vertaling, publicatie, exploitatie van de gehele of een deel van de Site of de Applicatie of elementen of gegevens waaruit deze bestaat, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onepark.

Het gebruik van hyperlinks en/of hyperteksten die verwijzen naar de Site of de Applicatie is toegestaan door Onepark op voorwaarde dat dit uitsluitend wordt gedaan ter promotie van Onepark en op voorwaarde dat de integriteit van de Site of de Applicatie wordt bewaard en er geen gevaar ontstaat voor verwarring tussen de Site of de Applicatie en sites gepubliceerd door derden. Elk ander gebruik is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onepark.

In het bijzonder verbiedt Onepark elke Gebruiker ten strengste om de technieken "framing", "inline linking" en "deeplinking" te gebruiken met betrekking tot de ongeoorloofde "slaafse" reproductie van de inhoud van de Site en de integratie ervan in webpagina’s die bewerkt zijn door derden.

17.       Toepasselijk recht - Rechtspraak

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden bestuurd, geïnterpreteerd en zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot de Algemene Gebruiksvoorwaarden of aangeboden en/of onderschreven Diensten via de Site of de Applicatie die niet met wederzijds goedvinden kunnen worden opgelost, valt onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Franse rechtbanken.

De originele versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is in het Frans geschreven voordat deze in andere talen werd vertaald. Deze vertalingen worden uitsluitend ter beleefdheid en ter informatie gemaakt en verstrekt. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden of in geval van inconsistentie of verschil tussen de Franse versie en een vertaalde versie, heeft de Franse versie voorrang en is deze van toepassing, tenzij anders bepaald in de nationale wetgeving.

De Franse versie is beschikbaar op de Site door de weergave in het Frans te kiezen.

18.       Diverse bepalingen

18.1     Gedeeltelijke invaliditeit

Als een of meer bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, regeling of na een beslissing die definitief is geworden door een bevoegde rechtspraak, houden de andere bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden hun rechtskracht en hun betekenis.

Onepark zal de bepaling(en) vervangen die ongeldig worden verklaard door een bepaling met een gelijkwaardige economisch rechtskracht.

18.2     Geen kwijtschelding

Als Onepark zich op een bepaald moment zich niet beroept op een van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan op geen enkele manier worden beschouwd als een kwijtschelding om op een later tijdstip gebruik te maken van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

18.3     Elektronische uitwisselingen

Door de Site en/of de Applicatie te gebruiken stemt de Gebruiker ermee in dat de communicatie en uitwisselingen met Onepark en contractuele documenten (contracten, mededelingen, facturen) in elektronische vorm worden gedaan en op elektronische wijze worden verzonden. De knop "OK" die is gekoppeld aan de procedure voor dubbele klik, authenticatie en niet-verwerping vormt overigens een geldige elektronische handtekening.

 

Bijlage 1:Modelformulier voor herroeping

(Vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u zich uit het contract wilt terugtrekken.)

Ter attentie van [Onepark, 10 rue Chaptal, 75009 Parijs] [voeg indien beschikbaar e-mailadres toe]: ......................................................................

Ik, ondergetekende [volledige Naam en Achternaam zoals opgegeven tijdens de Reservering], laat u hierbij weten dat ik mij terugtrek uit het contract voor de levering van onderstaande diensten:

-       Terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats [Naam en adres van de Parkeerplaats]

-       Reservering gemaakt op [datum waarop de Reservering is gemaakt]

-       Bevestigingsnummer # XXXXXX

-       Datum en tijdstip van aanvang van de beschikbaarheid van de Parkeerplaats:

-       Datum en tijdstip van het einde van de beschikbaarheid van de Parkeerplaats:

-       Naam van de Gebruiker

-       Postadres van de Gebruiker

-       E-mailadres van de Gebruiker

 

Handtekening van de Gebruiker (uitsluitend met kennisname van een papieren versie van dit formulier) :................................

Datum en tijdstip :..............................